Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 28. jaanuar 2015 - Brüssel

13. Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (arutelu)
Istungi stenogramm

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (2015/2522(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (nõukogu eesistuja) ja Jyrki Katainen (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Beatrix von Storch, Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bernd Lucke, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Steven Woolfe fraktsiooni EFDD nimel, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Françoise Grossetête, Isabelle Thomas, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michael Theurer, Joachim Starbatty, Younous Omarjee, Monika Vana, Marco Zanni, Esteban González Pons, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Kathleen Van Brempt, Ernest Urtasun, José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Wim van de Camp, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Lambert van Nistelrooij, Othmar Karas ja Christian Ehler.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ivana Maletić, Inés Ayala Sender, Vicky Ford, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Marco Valli, Zoltán Balczó, Franc Bogovič ja Neena Gill.

Sõna võttis Jyrki Katainen.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võttis Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika