Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 28. tammikuuta 2015 - Bryssel

13. Euroopan strategisten investointien rahasto (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Euroopan strategisten investointien rahasto (2015/2522(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (neuvoston puheenjohtaja) ja Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Beatrix von Storch, Maria João Rodrigues S&D-ryhmän puolesta, Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta, Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bernd Lucke, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Steven Woolfe EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, Françoise Grossetête, Isabelle Thomas, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michael Theurer, Joachim Starbatty, Younous Omarjee, Monika Vana, Marco Zanni, Esteban González Pons, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Kathleen Van Brempt, Ernest Urtasun, José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Wim van de Camp, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Lambert van Nistelrooij, Othmar Karas ja Christian Ehler.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivana Maletić, Inés Ayala Sender, Vicky Ford, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Marco Valli, Zoltán Balczó, Franc Bogovič ja Neena Gill.

Jyrki Katainen käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Zanda Kalniņa-Lukaševica käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö