Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 28. siječnja 2015. - Bruxelles

13. Europski fond za strateška ulaganja (rasprava)
CRE

Izjave Vijeća i Komisije: Europski fond za strateška ulaganja (2015/2522(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsjedateljica Vijeća) i Jyrki Katainen (potpredsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Beatrix von Storch, Maria João Rodrigues u ime Kluba zastupnika S&D-a, Syed Kamall u ime Kluba zastupnika ECR-a, Pavel Telička u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Dimitrios Papadimoulis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bernd Lucke, Bas Eickhout u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Steven Woolfe u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Sotirios Zarianopoulos, nezavisni zastupnik, Françoise Grossetête, Isabelle Thomas, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Michael Theurer, Joachim Starbatty, Younous Omarjee, Monika Vana, Marco Zanni, Esteban González Pons, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Kathleen Van Brempt, Ernest Urtasun, José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Wim van de Camp, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Lambert van Nistelrooij, Othmar Karas i Christian Ehler.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Ivana Maletić, Inés Ayala Sender, Vicky Ford, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Marco Valli, Zoltán Balczó, Franc Bogovič i Neena Gill.

Govorio je Jyrki Katainen.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Govorila je Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rasprava je zaključena.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti