Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. január 28., Szerda - Brüsszel

13. Európai Stratégiai Beruházási Alap (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Európai Stratégiai Beruházási Alap (2015/2522(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (a Tanács soros elnöke) és Jyrki Katainen (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Beatrix von Storch, Maria João Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Syed Kamall, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Pavel Telička, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bernd Lucke, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Steven Woolfe, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független, Françoise Grossetête, Isabelle Thomas, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michael Theurer, Joachim Starbatty, Younous Omarjee, Monika Vana, Marco Zanni, Esteban González Pons, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Kathleen Van Brempt, Ernest Urtasun, José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Wim van de Camp, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Lambert van Nistelrooij, Othmar Karas és Christian Ehler.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ivana Maletić, Inés Ayala Sender, Vicky Ford, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Marco Valli, Zoltán Balczó, Franc Bogovič és Neena Gill.

Felszólal: Jyrki Katainen.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Zanda Kalniņa-Lukaševica.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat