Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2015 m. sausio 28 d. - Briuselis

13. Europos strateginių investicijų fondas (diskusijos)
Stenograma

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Europos strateginių investicijų fondas (2015/2522(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Jyrki Katainen (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Beatrix von Storch), Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu, Syed Kamall ECR frakcijos vardu, Pavel Telička ALDE frakcijos vardu, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bernd Lucke), Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Steven Woolfe EFDD frakcijos vardu, Sotirios Zarianopoulos , nepriklausomas Parlamento narys, Françoise Grossetête, Isabelle Thomas (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Michael Theurer), Joachim Starbatty, Younous Omarjee, Monika Vana, Marco Zanni, Esteban González Pons (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Kathleen Van Brempt, Ernest Urtasun, José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Wim van de Camp, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Lambert van Nistelrooij, Othmar Karas ir Christian Ehler.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ivana Maletić, Inés Ayala Sender, Vicky Ford, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Marco Valli, Zoltán Balczó, Franc Bogovič ir Neena Gill.

Kalbėjo Jyrki Katainen.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika