Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2015. gada 28. janvāris - Brisele

13. Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (debates)
CRE

Padomes un Komisijas paziņojumi: Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (2015/2522(RSP)).

Zanda Kalniņa-Lukaševica (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Jyrki Katainen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Beatrix von Storch, Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā, Syed Kamall ECR grupas vārdā, Pavel Telička ALDE grupas vārdā, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bernd Lucke, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Steven Woolfe EFDD grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, Françoise Grossetête, Isabelle Thomas, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Michael Theurer, Joachim Starbatty, Younous Omarjee, Monika Vana, Marco Zanni, Esteban González Pons, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Kathleen Van Brempt, Ernest Urtasun, José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Wim van de Camp, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Lambert van Nistelrooij, Othmar Karas un Christian Ehler.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ivana Maletić, Inés Ayala Sender, Vicky Ford, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Marco Valli, Zoltán Balczó, Franc Bogovič un Neena Gill.

Uzstājās Jyrki Katainen.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika