Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 28 januari 2015 - Brussel

13. EU-fonds voor strategische investeringen (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: EU-fonds voor strategische investeringen (2015/2522(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (fungerend voorzitter van de Raad) en Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Beatrix von Storch, Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bernd Lucke, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Steven Woolfe, namens de EFDD-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, Françoise Grossetête, Isabelle Thomas, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michael Theurer, Joachim Starbatty, Younous Omarjee, Monika Vana, Marco Zanni, Esteban González Pons, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Kathleen Van Brempt, Ernest Urtasun, José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Wim van de Camp, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Lambert van Nistelrooij, Othmar Karas en Christian Ehler.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ivana Maletić, Inés Ayala Sender, Vicky Ford, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Marco Valli, Zoltán Balczó, Franc Bogovič en Neena Gill.

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid