Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 28 ianuarie 2015 - Bruxelles

13. Fondul european pentru investiții strategice (dezbatere)
Stenograma

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Fondul european pentru investiții strategice (2015/2522(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Beatrix von Storch, Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D, Syed Kamall, în numele Grupului ECR, Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bernd Lucke, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Steven Woolfe, în numele Grupului EFDD, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, Françoise Grossetête, Isabelle Thomas, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michael Theurer, Joachim Starbatty, Younous Omarjee, Monika Vana, Marco Zanni, Esteban González Pons, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Kathleen Van Brempt, Ernest Urtasun, José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Wim van de Camp, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Lambert van Nistelrooij, Othmar Karas și Christian Ehler.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ivana Maletić, Inés Ayala Sender, Vicky Ford, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Marco Valli, Zoltán Balczó, Franc Bogovič și Neena Gill.

A intervenit Jyrki Katainen.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

A intervenit Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate