Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 28. ledna 2015 - Brusel

14. Pracovní plán směřující k nové mezinárodní dohodě o klimatu v Paříži (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Rady a Komise: Pracovní plán směřující k nové mezinárodní dohodě o klimatu v Paříži (2015/2521(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úřadující předsedkyně Rady) a Miguel Arias Cañete (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Ivo Belet za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Jurek, Kathleen Van Brempt za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andrzej Duda, Ian Duncan za skupinu ECR, José Inácio Faria za skupinu ALDE, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL, Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE, Marco Affronte za skupinu EFDD, Zoltán Balczó nezařazený, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Jadwiga Wiśniewska, Kateřina Konečná, Julia Reid, Giovanni La Via, Pervenche Berès, Neoklis Sylikiotis, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Indrek Tarand, Linda McAvan, Massimo Paolucci, Pavel Poc a Carlos Zorrinho.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Davor Ivo Stier, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Evi, Ricardo Serrão Santos a Piernicola Pedicini.

Vystoupili: Miguel Arias Cañete a Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí