Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 28. jaanuar 2015 - Brüssel

14. Tegevuskava uue rahvusvahelise kliimakokkuleppe sõlmimiseks Pariisis (arutelu)
Istungi stenogramm

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Tegevuskava uue rahvusvahelise kliimakokkuleppe sõlmimiseks Pariisis (2015/2521(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (nõukogu eesistuja) ja Miguel Arias Cañete (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Ivo Belet fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Jurek, Kathleen Van Brempt fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Andrzej Duda, Ian Duncan fraktsiooni ECR nimel, José Inácio Faria fraktsiooni ALDE nimel, Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Yannick Jadot fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Affronte fraktsiooni EFDD nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Jadwiga Wiśniewska, Kateřina Konečná, Julia Reid, Giovanni La Via, Pervenche Berès, Neoklis Sylikiotis, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Indrek Tarand, Linda McAvan, Massimo Paolucci, Pavel Poc ja Carlos Zorrinho.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Davor Ivo Stier, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Evi, Ricardo Serrão Santos ja Piernicola Pedicini.

Sõna võtsid Miguel Arias Cañete ja Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika