Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. január 28., Szerda - Brüsszel

14. A 2015-ben Párizsban megkötendő új nemzetközi éghajlat-változási megállapodás ütemterve (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A 2015-ben Párizsban megkötendő új nemzetközi éghajlat-változási megállapodás ütemterve (2015/2521(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (a Tanács soros elnöke) és Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Ivo Belet, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Jurek, Kathleen Van Brempt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Andrzej Duda, Ian Duncan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, José Inácio Faria, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Merja Kyllönen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Yannick Jadot, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Affronte, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Zoltán Balczó, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Jadwiga Wiśniewska, Kateřina Konečná, Julia Reid, Giovanni La Via, Pervenche Berès, Neoklis Sylikiotis, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Indrek Tarand, Linda McAvan, Massimo Paolucci, Pavel Poc és Carlos Zorrinho.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Davor Ivo Stier, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Evi, Ricardo Serrão Santos és Piernicola Pedicini.

Felszólal: Miguel Arias Cañete és Zanda Kalniņa-Lukaševica.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat