Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2015 m. sausio 28 d. - Briuselis

14. Naujo tarptautinio klimato kaitos susitarimo veiksmų planas Paryžiuje (diskusijos)
Stenograma

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Naujo tarptautinio klimato kaitos susitarimo veiksmų planas Paryžiuje (2015/2521(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Miguel Arias Cañete (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Ivo Belet PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marek Jurek), Kathleen Van Brempt S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Andrzej Duda), Ian Duncan ECR frakcijos vardu, José Inácio Faria ALDE frakcijos vardu, Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu, Yannick Jadot Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Affronte EFDD frakcijos vardu, Zoltán Balczó , nepriklausomas Parlamento narys (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Jadwiga Wiśniewska, Kateřina Konečná, Julia Reid, Giovanni La Via, Pervenche Berès, Neoklis Sylikiotis, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Indrek Tarand, Linda McAvan, Massimo Paolucci, Pavel Poc ir Carlos Zorrinho.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Davor Ivo Stier, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Evi, Ricardo Serrão Santos ir Piernicola Pedicini.

Kalbėjo: Miguel Arias Cañete ir Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika