Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2015. gada 28. janvāris - Brisele

14. Ceļvedis virzībai uz jaunu starptautisku vienošanos klimata jomā Parīzē (debates)
Stenogramma

Padomes un Komisijas paziņojumi: Ceļvedis virzībai uz jaunu starptautisku vienošanos klimata jomā Parīzē (2015/2521(RSP)).

Zanda Kalniņa-Lukaševica (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Ivo Belet PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Jurek, Kathleen Van Brempt S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andrzej Duda, Ian Duncan ECR grupas vārdā, José Inácio Faria ALDE grupas vārdā, Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā, Yannick Jadot Verts/ALE grupas vārdā, Marco Affronte EFDD grupas vārdā, Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Jadwiga Wiśniewska, Kateřina Konečná, Julia Reid, Giovanni La Via, Pervenche Berès, Neoklis Sylikiotis, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Indrek Tarand, Linda McAvan, Massimo Paolucci, Pavel Poc un Carlos Zorrinho.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Davor Ivo Stier, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Evi, Ricardo Serrão Santos un Piernicola Pedicini.

Uzstājās Miguel Arias Cañete un Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika