Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 28 januari 2015 - Brussel

14. Stappenplan voor een nieuwe internationale klimaatovereenkomst in Parijs (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Stappenplan voor een nieuwe internationale klimaatovereenkomst in Parijs (2015/2521(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (fungerend voorzitter van de Raad) en Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Ivo Belet, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Jurek, Kathleen Van Brempt, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andrzej Duda, Ian Duncan, namens de ECR-Fractie, José Inácio Faria, namens de ALDE-Fractie, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, Yannick Jadot, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Affronte, namens de EFDD-Fractie, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Jadwiga Wiśniewska, Kateřina Konečná, Julia Reid, Giovanni La Via, Pervenche Berès, Neoklis Sylikiotis, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Indrek Tarand, Linda McAvan, Massimo Paolucci, Pavel Poc en Carlos Zorrinho.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Davor Ivo Stier, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Evi, Ricardo Serrão Santos en Piernicola Pedicini.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete en Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid