Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 28 ianuarie 2015 - Bruxelles

14. Foaia de parcurs pentru un nou acord internațional de la Paris în domeniul mediului (dezbatere)
Stenograma

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Foaia de parcurs pentru un nou acord internațional de la Paris în domeniul mediului (2015/2521(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Ivo Belet, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marek Jurek, Kathleen Van Brempt, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Andrzej Duda, Ian Duncan, în numele Grupului ECR, José Inácio Faria, în numele Grupului ALDE, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, Yannick Jadot, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Affronte, în numele Grupului EFDD, Zoltán Balczó, neafiliat, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Jadwiga Wiśniewska, Kateřina Konečná, Julia Reid, Giovanni La Via, Pervenche Berès, Neoklis Sylikiotis, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Indrek Tarand, Linda McAvan, Massimo Paolucci, Pavel Poc și Carlos Zorrinho.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Davor Ivo Stier, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Evi, Ricardo Serrão Santos și Piernicola Pedicini.

Au intervenit: Miguel Arias Cañete și Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate