Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 28. januára 2015 - Brusel

14. Plán na dosiahnutie novej medzinárodnej dohody o klíme v Paríži (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Plán na dosiahnutie novej medzinárodnej dohody o klíme v Paríži (2015/2521(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úradujúca predsedníčka Rady) a Miguel Arias Cañete (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Ivo Belet v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, Kathleen Van Brempt v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andrzej Duda, Ian Duncan v mene skupiny ECR, José Inácio Faria v mene skupiny ALDE, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, Yannick Jadot v mene skupiny Verts/ALE, Marco Affronte v mene skupiny EFDD, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Jadwiga Wiśniewska, Kateřina Konečná, Julia Reid, Giovanni La Via, Pervenche Berès, Neoklis Sylikiotis, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Indrek Tarand, Linda McAvan, Massimo Paolucci, Pavel Poc a Carlos Zorrinho.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Davor Ivo Stier, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Evi, Ricardo Serrão Santos a Piernicola Pedicini.

Vystúpili: Miguel Arias Cañete a Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia