Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 28 januari 2015 - Brussel

17. Samenstelling Parlement

Georgios Katrougkalos heeft zijn benoeming tot lid van het Griekse regering meegedeeld.

Het Parlement neemt hiervan kennis en constateert overeenkomstig artikel 7, lid 3, van de Akte van 20 september 1976 betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, en artikel 4, leden 1 en 4, van het Reglement dat de zetel vacant is met ingang van 27/01/2015.

Overeenkomstig artikel 4, lid 1, van het Reglement constateert het Parlement dat de zetel vanaf deze datum vacant is en stelt de betrokken nationale autoriteit hiervan op de hoogte.

Juridische mededeling - Privacybeleid