Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 28 януари 2015 г. - Брюксел
 1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Искания за снемане на парламентарен имунитет
 4.Състав на политическите групи
 5.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 6.Трансфер на бюджетни кредити
 7.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 8.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 9.Решения относно някои документи
 10.Внесени документи
 11.Ред на работа
 12.Мерки за борба с тероризма (разискване)
 13.Европейски фонд за стратегически инвестиции (разискване)
 14.Пътна карта за постигането на ново международно споразумение в Париж относно климата (разискване)
 15.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 16.Състав на комисиите
 17.Състав на Парламента
 18.График на следващите заседания
 19.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
Протокол (174 kb) Списък на присъствалите (52 kb) 
 
Протокол (162 kb) Списък на присъствалите (35 kb) 
 
Протокол (220 kb) Списък на присъствалите (68 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност