Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Woensdag 28 januari 2015 - Brussel
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 3.Verzoeken om opheffing van de immuniteit
 4.Samenstelling fracties
 5.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 6.Kredietoverschrijvingen
 7.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 8.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 9.Besluiten inzake bepaalde documenten
 10.Ingekomen stukken
 11.Regeling van de werkzaamheden
 12.Terrorismebestrijdingsmaatregelen (debat)
 13.EU-fonds voor strategische investeringen (debat)
 14.Stappenplan voor een nieuwe internationale klimaatovereenkomst in Parijs (debat)
 15.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 16.Samenstelling commissies
 17.Samenstelling Parlement
 18.Rooster van de volgende vergaderingen
 19.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (152 kb) Presentielijst (52 kb) 
 
Notulen (135 kb) Presentielijst (34 kb) 
 
Notulen (202 kb) Presentielijst (61 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid