Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 28 stycznia 2015 r. - Bruksela
 1.Wznowienie sesji
 2.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 3.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego
 4.Skład grup politycznych
 5.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 6.Przesunięcie środków
 7.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 8.Akty delegowane (art. 105 ust. 5 i 6 Regulaminu)
 9.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 10.Składanie dokumentów
 11.Porządek obrad
 12.Środki walki z terroryzmem (debata)
 13.Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (debata)
 14.Plan działania na rzecz nowego międzynarodowego porozumienia w sprawie klimatu, które ma zostać przyjęte w Paryżu (debata)
 15.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 16.Skład komisji
 17.Skład Parlamentu
 18.Kalendarz następnych posiedzeń
 19.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (153 kb) Lista obecności (52 kb) 
 
Protokół (162 kb) Lista obecności (34 kb) 
 
Protokół (209 kb) Lista obecności (61 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności