Index 
Jegyzőkönyv
PDF 205kWORD 160k
2015. január 28., Szerda - Brüsszel
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 3.A képviselői mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelmek
 4.A képviselőcsoportok tagjai
 5.Megállapodások szövegeinek Tanács általi továbbítása
 6.Előirányzatok átcsoportosítása
 7.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 8.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (5) és (6) bekezdése)
 9.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 10.Dokumentumok benyújtása
 11.Ügyrend
 12.Terrorizmusellenes intézkedések (vita)
 13.Európai Stratégiai Beruházási Alap (vita)
 14.A 2015-ben Párizsban megkötendő új nemzetközi éghajlat-változási megállapodás ütemterve (vita)
 15.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 16.A bizottságok tagjai
 17.A Parlament tagjai
 18.A következő ülések időpontja
 19.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 15.00-kor nyitják meg.


2. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


3. A képviselői mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelmek

Az illetékes görög hatóságok kérelmezték Theodoros Zagorakis mentelmi jogának felfüggesztését egy, a szaloniki büntetőbíróság előtt folyó eljárás keretében.

Az illetékes lengyel hatóságok kérelmezték Janusz Korwin-Mikke mentelmi jogának felfüggesztését egy, a varsói körzeti ügyész által indított eljárás keretében.

A kérelmeket az eljárási szabályzat 9. cikke (9) bekezdésének értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalják.


4. A képviselőcsoportok tagjai

Az elnök bejelenti, hogy Amjad Bashir 2015. január 23-i hatállyal az EFDD képviselőcsoport helyett az ECR képviselőcsoport tagja.


5. Megállapodások szövegeinek Tanács általi továbbítása

A Tanács a következő dokumentumok hitelesített másolatát továbbította:

- Jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról;

- Jegyzőkönyv az átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság között a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából;

- Jegyzőkönyv az európai unió és a São Tomé és Príncipe demokratikus köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi ellentételezés megállapításáról;

- Tudományos és technológiai együttműködési megállapodás az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és a Svájci Államszövetség között a Svájci Államszövetségnek a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramhoz és az Európai Atomenergia-közösség „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramot kiegészítő kutatási és képzési programjához való társulásáról, valamint a Svájci Államszövetségnek a Fusion for Energy által végzett ITER-tevékenységekben való részvételének szabályozásáról;

- Partnerségi megállapodás az európai unió és a Szenegáli Köztársaság között a fenntartható halászatról;

- Jegyzőkönyv az Európai Unió és a Szenegáli Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról;

- Jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából;

- Jegyzőkönyv az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról.


6. Előirányzatok átcsoportosítása

A költségvetési rendelet 27. és 179. cikke (2) és (3) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság 2015. január 20-i ülésén jóváhagyta a Bizottság DEC 54/2014. sz. előirányzat-átcsoportosítási kérelmét.


7. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete az élelmiszerek erukasav-tartalmának hatósági ellenőrzése során alkalmazandó mintavételi módszerek és az analitikai módszerekre vonatkozó teljesítménykritériumok megállapításáról, valamint a 80/891/EGK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (D034437/03 - 2015/2529(RPS) - határidő: 16/4/2015)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság határozata a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről szóló 1221/2009/EK rendelet értelmében a kiskereskedelemben alkalmazandó legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatot, ágazati környezeti teljesítménymutatókat és kiválósági referenciakövetelményeket megállapító referenciadokumentumról (D034884/03 - 2015/2534(RPS) - határidő: 20/4/2015)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében a takarmányozásra szánt termékek méregtelenítési eljárásaival kapcsolatos elfogadhatósági kritériumok meghatározásáról (D035528/05 - 2015/2536(RPS) - határidő: 23/4/2015)
utalva, illetékes: ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke)
vélemény: AGRI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található 1,3 diklór-propén, bifenox, dimeténamid-p, prohexadion, tolilfluanid és trifluralin maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról (D035771/02 - 2015/2517(RPS) - határidő: 10/3/2015)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete az Európai Unió vasúti rendszerének forgalmi szolgálat és forgalomirányítás alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról szóló 2012/757/EU határozat módosításáról (D036059/02 - 2015/2531(RPS) - határidő: 16/4/2015)
utalva, illetékes: TRAN

- A Bizottság rendelete az Európai Unió vasúti rendszere „járművek – teherkocsik” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló 321/2013/EU rendelet módosításáról (D036064/02 - 2015/2523(RPS) - határidő: 13/4/2015)
utalva, illetékes: TRAN

- A Bizottság rendelete az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletének a különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagok meghatározása tekintetében történő módosításáról (D036079/06 - 2015/2533(RPS) - határidő: 17/4/2015)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének és a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének az L-leucin tabletta alakú asztali édesítőszerek hordozójaként való használata tekintetében történő módosításáról (D036697/03 - 2015/2519(RPS) - határidő: 13/4/2015)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének az N-etil-(2E,6Z)-nonadiénamid aromaanyag uniós listáról történő visszavonása tekintetében történő módosításáról (D036717/03 - 2015/2518(RPS) - határidő: 13/4/2015)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a kosnil, kárminsav, kárminok (E 120) alumíniumlakkjai speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerekben való használata tekintetében történő módosításáról (D036748/02 - 2015/2525(RPS) - határidő: 14/3/2015)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a benzoesav – benzoátok (E 210–213) sós lében tartósított főtt garnélarákokban való használata tekintetében történő módosításáról (D036749/02 - 2015/2532(RPS) - határidő: 17/3/2015)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1881/2006/EK rendeletnek a kifogott vadon élő tüskéscápákban (Squalus acanthias) található nem dioxin jellegű PCB-kre vonatkozó felső határérték tekintetében történő módosításáról (D036761/02 - 2015/2524(RPS) - határidő: 14/4/2015)
utalva, illetékes: ENVI.


8. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (5) és (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezetet terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a letéti kockázati periódusokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében való kiegészítéséről (C(2014)09802 – 2014/3021(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, beérkezésének 2014. december 18-i időpontját követően az illetékes bizottság kérésére.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON.


9. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 53. cikke)

- A kék gazdaságban rejlő kutatási és innovációs lehetőségek kiaknázása a munkahelyteremtéshez és a növekedés beindításához (2014/2240(INI))
utalva, illetékes: ITRE
vélemény: PECH.


10. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az Európai Stratégiai Beruházási Alapról, valamint az 1291/2013/EU és az 1316/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, CULT

- Javaslat a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (kodifikált szöveg) (COM(2015)0008 - C8-0008/2015 - 2015/0006(COD))

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

LIBE

- Javaslat az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodásban előírt védintézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (kodifikált szöveg) (COM(2014)0305 - C8-0009/2014 - 2014/0158(COD))

utalva

illetékes :

JURI

- Javaslat az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE))

utalva

illetékes :

AFET

vélemény :

DEVE, INTA

- Javaslat az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság között létrejött megállapodásban előírt védintézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (kodifikált szöveg) (COM(2014)0304 - C8-0010/2014 - 2014/0159(COD))

utalva

illetékes :

JURI

- Javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (Lengyelország EGF/2013/009 PL/Zachem referenciaszámú kérelme) (COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL, REGI

- Javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013.december2-i intézményközi megállapodás 13.pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (Belgium EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit referenciaszámú kérelme) (COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL, REGI

- Javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013.december2-i intézményközi megállapodás 13.pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (EGF/2014/014 DE/Aleo Solar referenciaszámú kérelem) (COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL, REGI

- Javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013.december2-i intézményközi megállapodás 13.pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (Belgium EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) referenciaszámú kérelme) (COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL, REGI

- Javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013.december2-i intézményközi megállapodás 13.pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal referenciaszámú kérelem) (COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL, REGI

- Javaslat az egyes alapvető gyógyszerek kereskedelme Európai Unióba történő eltérítésének elkerüléséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (kodifikált szöveg) (COM(2014)0319 - C8-0015/2014 - 2014/0165(COD))

utalva

illetékes :

JURI

- Javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013.december2-i intézményközi megállapodás 13.pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (az EGF/2014/011 BE/Caterpillar referenciaszámú kérelem) (COM(2014)0735 - C8-0015/2015 - 2015/2021(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL, REGI

- Javaslat az egyes harmadik országokból származó textiltermékek kétoldalú megállapodások, jegyzőkönyvek, egyéb megállapodások vagy egyéb különleges uniós importszabályozás hatálya alá nem tartozó behozatalának közös szabályairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (átdolgozás) (COM(2014)0345 - C8-0023/2014 - 2014/0177(COD))

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

JURI (az eljárási szabályzat 104. cikke)

- Javaslat az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékek behozatalára vonatkozó kiegészítő vámokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (kodifikált szöveg) (COM(2014)0343 - C8-0024/2014 - 2014/0175(COD))

utalva

illetékes :

JURI

- Javaslat az európai statisztikairányítási tanácsadó testület elnökének kinevezéséről szóló tanácsi határozatra (15914/2014 - C8-0024/2015 - 2014/0810(NLE))

utalva

illetékes :

ECON

- Javaslat az egyes folyékony tüzelőanyagok kéntartalmának csökkentéséről (kodifikált szöveg) szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2014)0466 - C8-0107/2014 - 2014/0216(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

JURI

- Javaslat a vízi járművekre vonatkozó káros árképzés elleni védekezésről (kodifikált szöveg) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2014)0605 - C8-0171/2014 - 2014/0280(COD))

utalva

illetékes :

JURI

- Javaslat az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (kodifikált szöveg) (COM(2014)0667 - C8-0232/2014 - 2014/0309(COD))

utalva

illetékes :

JURI

2) a képviselők, állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 133. cikke)

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a szervezett bűnözéssel, a terrorizmussal és más határokon átnyúló súlyos bűncselekményekkel szembeni európai intézkedésekről (B8-0066/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a kulturális örökség megóvása érdekében a kockázatértékelés és -megelőzés területén történő európai együttműködés megerősítéséről (B8-0067/2015)

utalva

illetékes :

CULT

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az önkéntes szervezetek támogatására vonatkozó intézkedésekről (B8-0068/2015)

utalva

illetékes :

CULT

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány egy egységes és átlátható üzemanyag-árképzési mechanizmus létrehozásáról az Európai Unióban (B8-0069/2015)

utalva

illetékes :

IMCO

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a terrorizmus elleni küzdelemről: a terroristák által használt honlapok ellenőrzése (B8-0070/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a hamisított olasz sajtok kiviteléről szóló, az Egyesült Államok és Kína közötti megállapodásról (B8-0071/2015)

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

AGRI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány egy kereszténység terjesztésével vádolt keresztény letartóztatásáról Indiában (B8-0072/2015)

utalva

illetékes :

AFET

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a Charlie Hebdo párizsi szatirikus folyóirat szerkesztősége elleni terrortámadásról: a schengeni egyezmény felfüggesztése és az ellenőrzések fokozása Európában (B8-0073/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az ellenőrzési, megelőzési és tagállamok közti koordinációs intézkedések terrortámadások elleni fellépés céljából történő fokozásáról (B8-0074/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

- Joëlle Mélin és Mylène Troszczynski. Állásfoglalási indítvány egy európai keresőprogram létrehozásáról (B8-0075/2015)

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

LIBE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány egy európai repüléstilalmi lista létrehozásáról (B8-0076/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a harmadik országokból importált mézre vonatkozó vámok és korlátozó intézkedések bevezetéséről (B8-0077/2015)

utalva

illetékes :

INTA

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a környezet ellen elkövetett bűncselekményekkel szembeni fellépésről (B8-0078/2015)

utalva

illetékes :

JURI

- Dominique Bilde és Sophie Montel. Állásfoglalásra irányuló indítvány a franciaországi gyermekszegénység elleni küzdelemről (B8-0079/2015)

utalva

illetékes :

EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois és Sophie Montel. Állásfoglalásra irányuló indítvány az Albániával folytatott csatlakozási tárgyalások azonnali leállításáról (B8-0080/2015)

utalva

illetékes :

AFET

- Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana és Matteo Salvini. Állásfoglalásra irányuló indítvány a munkavállalók által szerzett jogosultságok biztosításáról (B8-0081/2015)

utalva

illetékes :

EMPL

- Aldo Patriciello. Állásfoglalásra irányuló indítvány az európai folyók és tavak szennyezésének ellenőrzéséről (B8-0082/2015)

utalva

illetékes :

ENVI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az interneten terjesztett dzsihádista propaganda ellenőrzéséről (B8-0083/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a teherhajók ártalmatlanítására irányuló műveletek működésének ellenőrzéséről (B8-0084/2015)

utalva

illetékes :

ENVI


11. Ügyrend

Kiosztották a 2015. januári II. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 547.538/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 152. cikke):

- A PPE képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy a Bizottság Terrorizmusellenes intézkedések” című nyilatkozatáról (2015/2530(RSP)) szóló vitát (az előzetes napirendtervezet 14. pontja) állásfoglalásra irányuló javaslat előterjesztésével zárják le, melyről a februári I. ülésszak során szavaznak.

Felszólal: Esteban González Pons, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérést, Guy Verhofstadt, aki támogatja azt, és Birgit Sippel, aki ellenzi a kérést.

A Parlament elektronikus szavazással jóváhagyja a kérelmet (205 mellette, 140 ellene, 15 tartózkodás).

- A Verts/ALE képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy az „Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben” című napirendi pont elé állásfoglalási indítvány előterjesztése nélkül illesszék be a Bizottságnak az ukrajnai konfliktus fokozódásáról és a mariupoli támadásokról szóló nyilatkozatát, ezáltal 21.00-ig meghosszabbítva a plenáris ülést.

Felszólal: Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki támogatja a kérést, és Cristian Dan Preda, aki ellenzi azt.

A Parlament elutasítja a kérést.

Az ügyrendet megállapítják.


12. Terrorizmusellenes intézkedések (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Terrorizmusellenes intézkedések (2015/2530(RSP))

Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI alelnök

Felszólal: Monika Hohlmeier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jan Philipp Albrecht, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jonathan Arnott, a vita lefolyásáról (Az elnök pontosítást közöl), Paul Nuttall, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, Rachida Dati, Birgit Sippel, Karol Karski, Sophia in 't Veld, Barbara Spinelli, Eva Joly, Laura Ferrara, Marine Le Pen, Roberta Metsola, Sylvie Guillaume, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Judith Sargentini, Kristina Winberg, Diane Dodds, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jörg Leichtfried, Helga Stevens, Lorenzo Fontana, Michał Boni, Claude Moraes, Anders Primdahl Vistisen, Harald Vilimsky, Elisabetta Gardini, Geoffrey Van Orden, Marcel de Graaff, Axel Voss, Gerolf Annemans, Gianluca Buonanno, aki kéri, hogy tartsanak hosszabb vitát e témáról (Az elnök emlékeztet a napirend megváltoztatására irányuló kérés esetén követendő eljárásra) ésTeresa Jiménez-Becerril Barrio.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Alessandra Mussolini, Ana Gomes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Izaskun Bilbao Barandica, Inês Cristina Zuber, Ignazio Corrao, Krisztina Morvai, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Angel Dzhambazki és Marielle de Sarnez.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a következő ülésszak során.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök


13. Európai Stratégiai Beruházási Alap (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Európai Stratégiai Beruházási Alap (2015/2522(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (a Tanács soros elnöke) és Jyrki Katainen (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Beatrix von Storch, Maria João Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Syed Kamall, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Pavel Telička, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bernd Lucke, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Steven Woolfe, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független, Françoise Grossetête, Isabelle Thomas, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michael Theurer, Joachim Starbatty, Younous Omarjee, Monika Vana, Marco Zanni, Esteban González Pons, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Kathleen Van Brempt, Ernest Urtasun, José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Wim van de Camp, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Lambert van Nistelrooij, Othmar Karas és Christian Ehler.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ivana Maletić, Inés Ayala Sender, Vicky Ford, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Marco Valli, Zoltán Balczó, Franc Bogovič és Neena Gill.

Felszólal: Jyrki Katainen.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Zanda Kalniņa-Lukaševica.

A vitát berekesztik.


14. A 2015-ben Párizsban megkötendő új nemzetközi éghajlat-változási megállapodás ütemterve (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A 2015-ben Párizsban megkötendő új nemzetközi éghajlat-változási megállapodás ütemterve (2015/2521(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (a Tanács soros elnöke) és Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Ivo Belet, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Jurek, Kathleen Van Brempt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Andrzej Duda, Ian Duncan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, José Inácio Faria, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Merja Kyllönen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Yannick Jadot, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Affronte, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Zoltán Balczó, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Jadwiga Wiśniewska, Kateřina Konečná, Julia Reid, Giovanni La Via, Pervenche Berès, Neoklis Sylikiotis, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Indrek Tarand, Linda McAvan, Massimo Paolucci, Pavel Poc és Carlos Zorrinho.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Davor Ivo Stier, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Evi, Ricardo Serrão Santos és Piernicola Pedicini.

Felszólal: Miguel Arias Cañete és Zanda Kalniņa-Lukaševica.

A vitát berekesztik.


15. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 163. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Rosa Estaràs Ferragut, Adam Gierek, Bernd Lucke, Ivan Jakovčić, Marina Albiol Guzmán, Davor Škrlec, Ignazio Corrao, Konstantinos Papadakis, Tomáš Zdechovský, Siôn Simon, Jan Zahradil, Urmas Paet, Indrek Tarand, Lefteris Christoforou, Alessia Maria Mosca, Julie Girling, Ivo Vajgl, Jarosław Kalinowski, Jude Kirton-Darling, Gabriel Mato, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jarosław Wałęsa, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová és Paul Brannen.


16. A bizottságok tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmet juttatta el az ECR képviselőcsoport:

AFET bizottság: Syed Kamall helyére Amjad Bashir.

E kinevezés akkor minősül ratifikáltnak, ha nem tesznek ellene ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


17. A Parlament tagjai

Georgios Katrougkalos bejelentette, hogy a görög kormány tagjává választották.

A Parlament ezt tudomásul veszi, és az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló 1976. szeptember 20-i okmány 7. cikke (1) bekezdésének, valamint a Parlament eljárási szabályzata 4. cikke (1) bekezdésének és (4) bekezdése második albekezdésének alapján megállapítja a képviselői hely 2015. január 27-i hatállyal történő megüresedését.

Az eljárási szabályzat 4. cikke (1) és (4) bekezdésének megfelelően a Parlament ettől az időponttól kezdődően megállapítja a képviselői hely megüresedését, és erről tájékoztatja az érintett nemzeti hatóságot.


18. A következő ülések időpontja

A következő ülések időpontja: 2015. február 9-12.


19. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Az ülést 20.25-kor berekesztik.

Klaus Welle

Martin Schulz

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bușoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Castaldo, Cavada, Ceballos, Charanzová, Chauprade, Childers, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Ježek, Joly, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Kelam, Keller Jan, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Mureșan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Pieper, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Pretzell, Proust, Radev, Ransdorf, Rebega, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodriguez-Rubio, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Saïfi, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tang, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Rodust

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat