Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 9 februari 2015 - Strasbourg

3. Parlamentets sammansättning

Alessandra Moretti hade skriftligen begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från och med den 2 februari 2015.

I enlighet med artikel 4.1 och 4.3 i arbetsordningen förklarade parlamentet att denna plats var vakant från och med detta datum och skulle underrätta de berörda nationella myndigheterna om detta.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy