Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 9. února 2015 - Štrasburk

4. Oprava (článek 231 jednacího řádu)

Výbor ENVI předal následující opravu k textu přijatému Evropským parlamentem:

- oprava (P8_TA-PROV(2015)0004(COR01)) k postoji Evropského parlamentu přijatému ve druhém čtení dne 13. ledna 2015 k přijetí směrnice (EU) 2015/..., kterou se mění směrnice 2001/18/ES, pokud jde o možnost členských států omezit nebo zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů (GMO) na svém území (P8_TA-PROV(2015)0004) (10972/3/2014 – C8-0145/2014 – 2010/0208(COD))

Oprava je k dispozici na internetových stránkách Europarl.

Podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu se oprava považuje za schválenou, pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců, aby se o této opravě hlasovalo.

Právní upozornění - Ochrana soukromí