Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 9. februar 2015 - Strasbourg

4. Popravek (člen 231 Poslovnika)

Odbor ENVI je posredoval popravek besedila, ki ga je Evropski parlament sprejel.

- Popravek (P8_TA-PROV(2015)0004(COR01)) stališča Evropskega parlamenta, sprejetega v drugi obravnavi dne 13. januarja 2015 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2015/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2001/18/ES glede možnosti držav članic, da omejijo ali prepovejo gojenje gensko spremenjenih organizmov (GSO) na svojem ozemlju (P8_TA-PROV(2015)0004) (10972/3/2014 – C8-0145/2014 – 2010/0208(COD))

Popravek je na voljo na spletišču Europarl.

V skladu s členom 231(4) Poslovnika se popravek šteje za sprejetega, razen če politična skupina ali najmanj 40 poslancev v štiriindvajsetih urah o njem ne zahteva glasovanja.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov