Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 9 февруари 2015 г. - Страсбург

5. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда, 11 февруари 2015 г., следния акт, приет съгласно обикновената законодателна процедура:

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Директива 93/5/ЕИО на Съвета за подпомагане на Комисията и сътрудничество на държавите членки при научното проучване на въпроси, свързани с храните (00094/2014/LEX - C8-0034/2015 - 2014/0132(COD)).

Правна информация - Политика за поверителност