Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 9. februar 2015 - Strasbourg

5. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at han onsdag den 11. februar 2015 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakt, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophævelse af Rådets direktiv 93/5/EØF om bistand til Kommissionen og samarbejde fra medlemsstaternes side ved den videnskabelige gennemgang af spørgsmål vedrørende levnedsmidler (00094/2014/LEX - C8-0034/2015 – 2014/0132(COD)).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik