Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 9 februari 2015 - Strasbourg

6. Inrättande av ett särskilt utskott

Talmannen meddelade att omröstningen om talmanskonferensens förslag till beslut om inrättandet av ett särskilt utskott för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt skulle hållas under torsdagen.

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag till förslaget till talmanskonferensens beslut: onsdag kl. 19.00.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy