Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 9. februar 2015 - Strasbourg

7. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Rådets afgørelse om nedsættelse af et udvalg for social beskyttelse og ophævelse af afgørelse 2004/689/EF (05126/2015 - C8-0025/2015 - 2015/0802(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

FEMM, BUDG, ECON

- Forslag til Rådets afgørelse om nedsættelse af et beskæftigelsesudvalg og om ophævelse af afgørelse 2000/98/EF (05125/2015 - C8-0026/2015 - 2015/0801(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

BUDG

- Forslag til Rådets afgørelse om accept på Den Europæiske Unions vegne af den ændrede aftale om oprettelse af Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet (14993/2014 - C8-0027/2015 - 2014/0274(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

PECH

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Dohaændringen til Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer og om den fælles opfyldelse af forpligtelserne i forbindelse hermed (10400/2014 - C8-0029/2015 - 2013/0376(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

AFET, ITRE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning EGF/2014/018 GR/Attika (Radio- og tv-virksomhed)) (COM(2015)0037 - C8-0030/2015 - 2015/2031(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning EGF/2014/015 GR/Attika (Forlagsvirksomhed)) (COM(2015)0040 - C8-0031/2015 - 2015/2032(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af en protokol om ændring af aftalen om et fælles luftfartsområde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (12227/2014 - C8-0035/2015 - 2014/0134(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

2) fra udvalgene

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser (COM(2014)0476 - C8-0113/2014 - 2014/0218(COD)) - TRAN - Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0001/2015)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om medlemsstaternes erklæring om accept i Den Europæiske Unions interesse af Albaniens tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser (COM(2011)0912 - C8-0262/2014 - 2011/0448(NLE)) - JURI - Ordfører: Heidi Hautala (A8-0002/2015)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om medlemsstaternes erklæring om accept i Den Europæiske Unions interesse af Singapores tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser (COM(2011)0915 - C8-0267/2014 - 2011/0450(NLE)) - JURI - Ordfører: Heidi Hautala (A8-0003/2015)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om medlemsstaternes erklæring om accept i Den Europæiske Unions interesse af Andorras tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser (COM(2011)0908 - C8-0264/2014 - 2011/0443(NLE)) - JURI - Ordfører: Heidi Hautala (A8-0004/2015)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om medlemsstaternes erklæring om accept i Den Europæiske Unions interesse af Marokkos tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser (COM(2011)0916 - C8-0268/2014 - 2011/0451(NLE)) - JURI - Ordfører: Heidi Hautala (A8-0005/2015)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om medlemsstaternes erklæring om accept i Den Europæiske Unions interesse af Seychellernes tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser (COM(2011)0909 - C8-0265/2014 - 2011/0444(NLE)) - JURI - Ordfører: Heidi Hautala (A8-0006/2015)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om medlemsstaternes erklæring om accept i Den Europæiske Unions interesse af Gabons tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser (COM(2011)0904 - C8-0263/2014 - 2011/0441(NLE)) - JURI - Ordfører: Heidi Hautala (A8-0007/2015)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om medlemsstaternes erklæring om accept i Den Europæiske Unions interesse af Den Russiske Føderations tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser (COM(2011)0911 - C8-0266/2014 - 2011/0447(NLE)) - JURI - Ordfører: Heidi Hautala (A8-0008/2015)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om medlemsstaternes erklæring om accept i Den Europæiske Unions interesse af Armeniens tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser (COM(2011)0917 - C8-0269/2014 - 2011/0452(NLE)) - JURI - Ordfører: Heidi Hautala (A8-0009/2015)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Senegal med tilhørende gennemførelsesprotokol (12812/2014 - C8-0276/2014 - 2014/0238(NLE)) - PECH - Ordfører: Norica Nicolai (A8-0010/2015)

- Betænkning om arbejdet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU (2014/2154(INI)) - DEVE - Ordfører: Charles Goerens (A8-0012/2015)

- Betænkning om valgs prøvelse (2014/2165(REG)) - JURI - Ordfører: Pavel Svoboda (A8-0013/2015)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2187/2005, (EF) nr. 1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 2347/2002 og (EF) nr. 1224/2009 for så vidt angår landingsforpligtelsen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1434/98 (COM(2013)0889 - C7-0465/2013 - 2013/0436(COD)) - PECH - Ordfører: Alain Cadec (A8-0060/2014)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik