Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 9. veljače 2015. - Strasbourg

7. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog Odluke Vijeća o osnivanju Odbora za socijalnu sigurnost i stavljanju izvan snage Odluke 2004/689/EZ (05126/2015 - C8-0025/2015 - 2015/0802(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

FEMM, BUDG, ECON

- Prijedlog Odluke Vijeća o osnivanju Odbora za zapošljavanje i stavljanju izvan snage Odluke 2000/98/EZ (05125/2015 - C8-0026/2015 - 2015/0801(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

BUDG

- Prijedlog odluke Vijeća o prihvatu, u ime Europske unije, izmijenjenog Sporazuma o osnivanju Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja (14993/2014 - C8-0027/2015 - 2014/0274(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Izmjene iz Dohe Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime i zajedničkom ispunjavanju obveza koje iz toga proizlaze (10400/2014 - C8-0029/2015 - 2013/0376(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

AFET, ITRE

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev EGF/2014/018 GR/Attica Broadcasting) (COM(2015)0037 - C8-0030/2015 - 2015/2031(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

EMPL, REGI

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev EGF/2014/015 GR/Attica Publishing activities) (COM(2015)0040 - C8-0031/2015 - 2015/2032(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

EMPL, REGI

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola o izmjeni Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (12227/2014 - C8-0035/2015 - 2014/0134(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

2) izvješća parlamentarnih odbora

- ***I Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o olakšavanju prekogranične razmjene informacija o prometnim prekršajima vezanim uz sigurnost prometa na cestama (COM(2014)0476 - C8-0113/2014 - 2014/0218(COD)) - TRAN - Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0001/2015)

- * Izvješće o prijedlogu odluke Vijeća o izjavi kojom države članice u interesu Europske unije prihvaćaju pristupanje Albanije Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. (COM(2011)0912 - C8-0262/2014 - 2011/0448(NLE)) - JURI - Izvjestiteljica: Heidi Hautala (A8-0002/2015)

- * Izvješće o prijedlogu odluke Vijeća o izjavi kojom države članice u interesu Europske unije prihvaćaju pristupanje Singapura Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. (COM(2011)0915 - C8-0267/2014 - 2011/0450(NLE)) - JURI - Izvjestiteljica: Heidi Hautala (A8-0003/2015)

- * Izvješće o prijedlogu odluke Vijeća o izjavi kojom države članice u interesu Europske unije prihvaćaju pristupanje Andore Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. (COM(2011)0908 - C8-0264/2014 - 2011/0443(NLE)) - JURI - Izvjestiteljica: Heidi Hautala (A8-0004/2015)

- * Izvješće o prijedlogu odluke Vijeća o izjavi kojom države članice u interesu Europske unije prihvaćaju pristupanje Maroka Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. (COM(2011)0916 - C8-0268/2014 - 2011/0451(NLE)) - JURI - Izvjestiteljica: Heidi Hautala (A8-0005/2015)

- * Izvješće o prijedlogu odluke Vijeća o izjavi kojom države članice u interesu Europske unije prihvaćaju pristupanje Sejšela Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. (COM(2011)0909 - C8-0265/2014 - 2011/0444(NLE)) - JURI - Izvjestiteljica: Heidi Hautala (A8-0006/2015)

- * Izvješće o prijedlogu odluke Vijeća o izjavi kojom države članice u interesu Europske unije prihvaćaju pristupanje Gabona Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. (COM(2011)0904 - C8-0263/2014 - 2011/0441(NLE)) - JURI - Izvjestiteljica: Heidi Hautala (A8-0007/2015)

- * Izvješće o prijedlogu odluke Vijeća o izjavi kojom države članice u interesu Europske unije prihvaćaju pristupanje Ruske Federacije Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. (COM(2011)0911 - C8-0266/2014 - 2011/0447(NLE)) - JURI - Izvjestiteljica: Heidi Hautala (A8-0008/2015)

- * Izvješće o prijedlogu odluke Vijeća o izjavi kojom države članice u interesu Europske unije prihvaćaju pristupanje Armenije Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. (COM(2011)0917 - C8-0269/2014 - 2011/0452(NLE)) - JURI - Izvjestiteljica: Heidi Hautala (A8-0009/2015)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Senegala i njegova Protokola o provedbi (12812/2014 - C8-0276/2014 - 2014/0238(NLE)) - PECH - Izvjestiteljica: Norica Nicolai (A8-0010/2015)

- Izvješće o radu Zajedničke parlamentarne skupštine AKP-a i EU-a (2014/2154(INI)) - DEVE - Izvjestitelj: Charles Goerens (A8-0012/2015)

- Izvješće o provjeri valjanosti mandata (2014/2165(REG)) - JURI - Izvjestitelj: Pavel Svoboda (A8-0013/2015)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2187/2005, (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 2347/2002 i (EZ) br. 1224/2009 i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1434/98 u vezi s obvezom iskrcavanja (COM(2013)0889 - C7-0465/2013 - 2013/0436(COD)) - PECH - Izvjestitelj: Alain Cadec (A8-0060/2014)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti