Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 9. februar 2015 - Strasbourg

7. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog sklepa Sveta o ustanovitvi Odbora za socialno zaščito in razveljavitvi Sklepa 2004/689/ES (05126/2015 - C8-0025/2015 - 2015/0802(CNS))

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

FEMM, BUDG, ECON

- Predlog sklepa Sveta o ustanovitvi Odbora za zaposlovanje in razveljavitvi Sklepa 2000/98/ES (05125/2015 - C8-0026/2015 - 2015/0801(CNS))

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

BUDG

- Predlog sklepa Sveta o sprejetju spremenjenega Sporazuma o ustanovitvi Generalne Komisije za ribištvo v Sredozemlju v imenu Evropske unije (14993/2014 - C8-0027/2015 - 2014/0274(NLE))

posredovano

pristojni :

PECH

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, spremembe iz Dohe Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja in skupnem izpolnjevanju obveznosti v okviru te spremembe (10400/2014 - C8-0029/2015 - 2013/0376(NLE))

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

AFET, ITRE

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2014/018 GR/Attica Broadcasting) (COM(2015)0037 - C8-0030/2015 - 2015/2031(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2014/015 GR/Attica Publishing activities) (COM(2015)0040 - C8-0031/2015 - 2015/2032(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji v imenu Evropske unije in njenih držav članic (12227/2014 - C8-0035/2015 - 2014/0134(NLE))

posredovano

pristojni :

TRAN

2) od odborov

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o lažji čezmejni izmenjavi informacij o prometnih prekrških, povezanih z varnostjo v cestnem prometu (COM(2014)0476 - C8-0113/2014 - 2014/0218(COD)) - Odbor TRAN - Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0001/2015)

- * Poročilo o predlogu sklepa Sveta o izjavi držav članic glede sprejetja v interesu Evropske unije pristopa Albanije k Haaški Konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok (COM(2011)0912 - C8-0262/2014 - 2011/0448(NLE)) - Odbor JURI - Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0002/2015)

- * Poročilo o predlogu sklepa Sveta o izjavi držav članic glede sprejetja v interesu Evropske unije pristopa Singapurja k Haaški Konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok (COM(2011)0915 - C8-0267/2014 - 2011/0450(NLE)) - Odbor JURI - Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0003/2015)

- * Poročilo o predlogu sklepa Sveta o izjavi držav članic glede sprejetja v interesu Evropske unije pristopa Andore k Haaški Konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok (COM(2011)0908 - C8-0264/2014 - 2011/0443(NLE)) - Odbor JURI - Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0004/2015)

- * Poročilo o predlogu sklepa Sveta o izjavi držav članic glede sprejetja v interesu Evropske unije pristopa Maroka k Haaški Konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok (COM(2011)0916 - C8-0268/2014 - 2011/0451(NLE)) - Odbor JURI - Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0005/2015)

- * Poročilo o predlogu sklepa Sveta o izjavi držav članic glede sprejetja v interesu Evropske unije pristopa Sejšelov k Haaški Konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok (COM(2011)0909 - C8-0265/2014 - 2011/0444(NLE)) - Odbor JURI - Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0006/2015)

- * Poročilo o predlogu sklepa Sveta o izjavi držav članic glede sprejetja v interesu Evropske unije pristopa Gabona k Haaški Konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok (COM(2011)0904 - C8-0263/2014 - 2011/0441(NLE)) - Odbor JURI - Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0007/2015)

- * Poročilo o predlogu sklepa Sveta o izjavi držav članic glede sprejetja v interesu Evropske unije pristopa Ruske federacije k Haaški Konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok (COM(2011)0911 - C8-0266/2014 - 2011/0447(NLE)) - Odbor JURI - Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0008/2015)

- * Poročilo o predlogu sklepa Sveta o izjavi držav članic glede sprejetja v interesu Evropske unije pristopa Armenije k Haaški Konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok (COM(2011)0917 - C8-0269/2014 - 2011/0452(NLE)) - Odbor JURI - Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0009/2015)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Senegal o trajnostnem ribolovu ter njegovega protokola o izvajanju, v imenu Evropske unije (12812/2014 - C8-0276/2014 - 2014/0238(NLE)) - Odbor PECH - Poročevalka: Norica Nicolai (A8-0010/2015)

- Poročilo o delu skupne parlamentarne skupščine AKP-EU (2014/2154(INI)) - Odbor DEVE - Poročevalec: Charles Goerens (A8-0012/2015)

- Poročilo o preverjanju veljavnosti mandatov poslancev (2014/2165(REG)) - Odbor JURI - Poročevalec: Pavel Svoboda (A8-0013/2015)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1434/98 glede obveznosti iztovarjanja (COM(2013)0889 - C7-0465/2013 - 2013/0436(COD)) - Odbor PECH - Poročevalec: Alain Cadec (A8-0060/2014)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov