Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 9 февруари 2015 г. - Страсбург

8. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси с искане за устен отговор от членовете на Парламента (член 128 от Правилника за дейността):

- (O-000091/2014), зададен от Giovanni La Via, от името на комисията ENVI, към Комисията: Етикетиране на държавата на произход на месните съставки в преработените храни (2014/2875(RSP)) (B8-0101/2015);

- (O-000001/2015), зададен от Pavel Svoboda, Jean-Marie Cavada и Ангел Джамбазки, от името на комисията JURI, към Комисията: Експертна група на Комисията по прилагането на правата върху интелектуалната собственост (2014/2972(RSP)) (B8-0102/2015);

- (O-000002/2015), зададен от Marita Ulvskog, от името на комисията EMPL, към Комисията: Насърчаване на финансовото участие на работниците и служителите (2014/2987(RSP)) (B8-0103/2015);

- (O-000003/2015), зададен от Iratxe García Pérez, от името на комисията FEMM, към Комисията: Нулева търпимост към гениталното осакатяване на жени (2014/2988(RSP)) (B8-0104/2015).

Правна информация - Политика за поверителност