Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 9 февруари 2015 г. - Страсбург

9. Предаване на текстове на споразумения от Съвета

Съветът предаде заверени копия на следните документи:

- Протокол към споразумението за партньорство и сътрудничество между европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Азербайджан, от друга страна, относно рамково споразумение между Европейския съюз и Република Азербайджан за общите принципи за участието на Република Азербайджан в програми на Съюза;

- Споразумение за научно-техническо сътрудничество между Европейския съюз и Фарьорските острови, с което Фарьорските острови се асоциират към „Хоризонт 2020“ - рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014–2020 г.);

- Протокол към рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Филипини, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз.

Правна информация - Политика за поверителност