Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 9. února 2015 - Štrasburk

9. Texty dohod dodané Radou

Rada poskytla ověřené kopie níže uvedených dokumentů.

- Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánskou republikou o obecných zásadách účasti Ázerbájdžánské republiky na programech Unie;

- Dohoda o vědecké a technologické spolupráci mezi Evropskou unií a Faerskými ostrovy, kterou se Faerské ostrovy přidružují k Horizontu 2020 – rámcovému programu pro výzkum a inovace (2014–2020);

- Protokol k rámcové dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy, na jedné straně, a Filipínskou republikou, na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii.

Právní upozornění - Ochrana soukromí