Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 9 februari 2015 - Strasbourg

10. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 215.6 i arbetsordningen, hänvisats till ansvarigt utskott:

Den 5 februari 2015

Leslie Le Monnier de Gouville (nr. 2580/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2581/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2582/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2583/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2584/2014); Silvio Pancheri (nr. 2585/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2586/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2587/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2588/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2589/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2590/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2591/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2592/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2593/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2594/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2595/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2596/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2597/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2598/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2599/2014); Werner Kulka (nr. 2600/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2601/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2602/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2603/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2604/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2605/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2606/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2607/2014); Nicanor Pohoata (nr. 2608/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2609/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2610/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2611/2014); Cristian Moldoveanu (nr. 2612/2014); Francesco Orbitello (nr. 2613/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2614/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2615/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2616/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2617/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2618/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2619/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2620/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2621/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2622/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2623/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2624/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2625/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2626/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2627/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2628/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2629/2014); Javier Villar Céspedes (nr. 2630/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2631/2014); Hanna Ehlers (nr. 2632/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2633/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2634/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2635/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2636/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2637/2014); Ernest Subrai (nr. 2638/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2639/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2640/2014); Ismael Antonio López Pérez (nr. 2641/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2642/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2643/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2644/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2645/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2646/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2647/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2648/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2649/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2650/2014); Adrijana Kos (nr. 2651/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2652/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2653/2014); Francisco Verdún Pérez (nr. 2654/2014); Christian Ries (nr. 2655/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2656/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2657/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2658/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2659/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2660/2014); Nicodim Eugen Lupea (nr. 2661/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2662/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2663/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2664/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2665/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2666/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2667/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2668/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2669/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2670/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2671/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2672/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2673/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2674/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2675/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2676/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2677/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2678/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2679/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2680/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2681/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2682/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2683/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2684/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2685/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2686/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2687/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2688/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2689/2014); (namnet konfidentiellt) (nr. 2690/2014).

Talmannen meddelade att han den 5 februari 2015 till det ansvariga utskottet hänvisat en framställning till parlamentet som ingetts av fysiska eller juridiska personer som varken är medborgare i Europeiska unionen, bosatta i en medlemsstat eller har sin hemvist eller säte i en medlemsstat, i enlighet med bestämmelserna i artikel 215.13 i arbetsordningen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy