Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 9. února 2015 - Štrasburk

11. Plán práce
CRE

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání prvního únorového plenárního zasedání t.r. (PE 548.169/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 152 jednacího řádu):

Pondělí

Předseda se souhlasem politických skupin navrhl, aby bylo denní zasedání podlouženo do 22:00.

Parlament tento návrh schválil.

Vystoupil Matt Carthy, aby požádal o změnu jednacího řádu v souvislosti s jednominutovými projevy.

Úterý

beze změny

Středa

Žádost skupiny Verts/ALE, aby byl název prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o humanitární krizi v Iráku a Sýrii v důsledku násilností Islámského státu (2015/2559(RSP)) změněn na „Humanitární krize v Iráku a Sýrii, zejména v souvislosti s Islámským státem“ (bod 75 PDOJ).

Vystoupil Alyn Smith za skupinu Verts/ALE s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost schválil.

Žádost skupiny PPE o zařazení prohlášení Komise o propojení energetických soustav, ke kterému by byly předloženy návrhy usnesení.

Vystoupili: Françoise Grossetête za skupinu PPE s odůvodněním žádosti, Marian-Jean Marinescu ve prospěch žádosti a Dan Nica proti žádosti.

Parlament žádost zamítl.

Žádost Marka Jurka a 40 poslanců o zařazení prohlášení Komise o 70. výročí konání konference v Jaltě, ke kterému by byly předloženy návrhy usnesení.

Vystoupili: Marek Jurek za skupinu ECR s odůvodněním žádosti, Philippe Lamberts proti žádosti a Kazimierz Michał Ujazdowski ve prospěch žádosti.

Parlament žádost zamítl EH (82 pro, 194 proti, 30 zdržení se).

Čtvrtek

Žádost skupiny PPE, aby byly na závěr rozpravy o prohlášení Komise o boji proti pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu (2015/2564(RSP)) (bod 79 PDOJ) předloženy návrhy usnesení, o kterých se bude hlasovat na březnovém zasedání t.r.

Vystoupili: Monika Hohlmeier za skupinu PPE s odůvodněním žádosti a Anna Maria Corazza Bildt ve prospěch žádosti.

Parlament žádost schválil.

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.

Vystoupil Emmanouil Glezos s žádostí, aby se konala rozprava o situaci v Řecku.

Právní upozornění - Ochrana soukromí