Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 9 februari 2015 - Straatsburg

11. Regeling van de werkzaamheden
CRE

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van februari I 2015 (PE 548.169/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 152 van het Reglement):

Maandag

In overleg met de fracties stelt de Voorzitter voor de plenaire vergadering tot 22.00 uur te verlengen.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel.

Het woord wordt gevoerd door Matt Carthy die wenst dat het Reglement wordt gewijzigd voor wat betreft de spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang.

Dinsdag

Geen wijzigingen.

Woensdag

Verzoek van de Verts/ALE-Fractie om wijziging van de titel van de verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: "Humanitaire crisis in Irak en Syrië als gevolg van het IS-geweld (2015/2559(RSP) in: "Humanitaire crisis in Irak en Syrië, met name in verband met de IS" (punt 75 van de PDOJ).

Het woord wordt gevoerd door Alyn Smith, namens de Verts/ALE-Fractie, om het verzoek toe te lichten.

Het Parlement willigt het verzoek in.

Verzoek van de PPE-Fractie om toevoeging van een verklaring van de Commissie: "Interconnecties energienetwerken" met indiening van ontwerpresoluties.

Het woord wordt gevoerd door Françoise Grossetête, namens de PPE-Fractie, om het verzoek toe te lichten, Marian-Jean Marinescu, om het te steunen, en Dan Nica, om zich uit te spreken tegen het verzoek.

Het Parlement verwerpt het verzoek.

Verzoek van Marek Jurek en 40 leden om inschrijving op de agenda met indiening van ontwerpresoluties van een verklaring van de Commissie: "70ste verjaardag van de Conferentie van Jalta".

Het woord wordt gevoerd door Marek Jurek, namens de ECR-Fractie, om het verzoek toe te lichten, Philippe Lamberts, om zich uit te spreken tegen het verzoek, en Kazimierz Michał Ujazdowski om het te steunen.

Bij ES (82 voor, 194 tegen, 30 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Donderdag

Verzoek van de PPE-Fractie om het debat over de verklaring van de Commissie: "Bestrijding van kinderpornografie op het internet" (2015/2564(RSP)) (punt 79 van de PDOJ) te besluiten met de indiening van ontwerpresoluties die in maart 2015 in stemming zullen worden gebracht.

Het woord wordt gevoerd door Monika Hohlmeier, namens de PPE-Fractie, om het verzoek toe te lichten, en Anna Maria Corazza Bildt om het te steunen.

Het Parlement willigt het verzoek in.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.

Het woord wordt gevoerd door Emmanouil Glezos die wenst dat een debat wordt gehouden over de situatie in Griekenland.

Juridische mededeling - Privacybeleid