Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 9. februar 2015 - Strasbourg

11. Razpored dela
CRE

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za prvo delno zasedanje februarja 2015 (PE 548.169/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 152 Poslovnika):

Ponedeljek

S privolitvijo vseh političnih skupin je predsednik predlagal podaljšanje plenarne seje do 22.00.

Parlament je podprl ta predlog.

Govoril je Matt Carthy ter zahteval spremembo Poslovnika v zvezi z organizacijo enominutnih govorov o pomembnih političnih vprašanjih.

Torek

Ni sprememb.

Sreda

Zahteva skupine Verts/ALE za spremembo naslova izjave podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: "Humanitarna kriza v Iraku in Siriji zaradi nasilja Islamske države" (2015/2559(RSP)) kot sledi: "Humanitarna kriza v Iraku in Siriji, zlasti v zvezi z Islamsko državo" (točka 75 končnega osnutka dnevnega reda).

Govoril je Alyn Smith v imenu skupine Verts/ALE, ki je obrazložil zahtevo.

Parlament je zahtevo odobril.

Zahteva skupine PPE, da se na dnevni red doda izjava Komisije: "Energetske povezave", z vložitvijo predlogov resolucije.

Govorili so Françoise Grossetête v imenu skupine PPE, ki je obrazložila zahtevo, Marian-Jean Marinescu, ki jo je podprl, in Dan Nica proti zahtevi.

Parlament je zahtevo zavrnil.

Zahteva, ki so jo vložili Marek Jurek in 40 poslancev, da se na dnevni red, z vložitvijo predlogov resolucije, doda izjava Komisije: "70. obletnica konference na Jalti".

Govorili so Marek Jurek v imenu skupine ECR, ki je obrazložil zahtevo, Philippe Lamberts proti zahtevi in Kazimierz Michał Ujazdowski, ki jo je podprl.

Parlament je zahtevo zavrnil (EG) (82 glasov za, 194 glasov proti, 30 vzdržanih glasov).

Četrtek

Zahteva skupine PPE, da se zaključi razprava o izjavi Komisije: "Boj proti spolni zlorabi otrok na internetu" (2015/2564(RSP)) (točka 79 končnega osnutka dnevnega reda), z vložitvijo predlogov resolucije, o katerih bi se glasovalo v marcu 2015.

Govorili sta Monika Hohlmeier v imenu skupine PPE, ki je obrazložila zahtevo, in Anna Maria Corazza Bildt, ki jo je podprla.

Parlament je zahtevo odobril.

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.

Govoril je Emmanouil Glezos, ki je zahteval razpravo o razmerah v Grčiji.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov