Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2972(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000001/2015

Внесени текстове :

O-000001/2015 (B8-0102/2015)

Разисквания :

PV 09/02/2015 - 12
CRE 09/02/2015 - 12

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Понеделник, 9 февруари 2015 г. - Страсбург

12. Експертна група на Комисията относно упражняването на правата върху интелектуалната собственост (разискване)
CRE

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000001/2015), зададен от Pavel Svoboda, Jean-Marie Cavada и Ангел Джамбазки, от името на комисията JURI, към Комисията: Експертна група на Комисията по прилагането на правата върху интелектуалната собственост (2014/2972(RSP)) (B8-0102/2015)

Pavel Svoboda разви въпроса.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander Graf LAMBSDORFF
Заместник-председател

Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Tadeusz Zwiefka, от името на групата PPE, Dietmar Köster, от името на групата S&D, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, António Marinho e Pinto, от името на групата ALDE, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, Julia Reda, от името на групата Verts/ALE, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, Sabine Verheyen, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Catherine Stihler, Beatrix von Storch, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Javier Couso Permuy, Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Giorgos Grammatikakis, Pablo Echenique, Rosa Estaràs Ferragut, Victor Negrescu, Therese Comodini Cachia, Milan Zver, Alessia Maria Mosca, Evelyn Regner и José Blanco López.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Angelika Niebler, Ivan Jakovčić, Notis Marias и Maria Grapini.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност