Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2972(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000001/2015

Indgivne tekster :

O-000001/2015 (B8-0102/2015)

Forhandlinger :

PV 09/02/2015 - 12
CRE 09/02/2015 - 12

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Protokol
Mandag den 9. februar 2015 - Strasbourg

12. Kommissionens ekspertgruppe om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder (forhandling)
CRE

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000001/2015) af Pavel Svoboda, Jean-Marie Cavada og Angel Dzhambazki for JURI til Kommissionen: Kommissionens ekspertgruppe om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder (2014/2972(RSP)) (B8-0102/2015)

Pavel Svoboda begrundede spørgsmålet.

FORSÆDE: Alexander Graf LAMBSDORFF
næstformand

Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Tadeusz Zwiefka for PPE-Gruppen, Dietmar Köster for S&D-Gruppen, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen, António Marinho e Pinto for ALDE-Gruppen, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, Julia Reda for Verts/ALE-Gruppen, Laura Ferrara for EFDD-Gruppen, Sabine Verheyen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Catherine Stihler, Beatrix von Storch, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Javier Couso Permuy, Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Giorgos Grammatikakis, Pablo Echenique, Rosa Estaràs Ferragut, Victor Negrescu, Therese Comodini Cachia, Milan Zver, Alessia Maria Mosca, Evelyn Regner og José Blanco López.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Angelika Niebler, Ivan Jakovčić, Notis Marias og Maria Grapini.

Indlæg af Elżbieta Bieńkowska.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik