Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2972(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000001/2015

Esitatud tekstid :

O-000001/2015 (B8-0102/2015)

Arutelud :

PV 09/02/2015 - 12
CRE 09/02/2015 - 12

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Esmaspäev, 9. veebruar 2015 - Strasbourg

12. Komisjoni intellektuaalomandi õiguste jõustamise tagamise eksperdirühm (arutelu)
CRE

Suuliselt vastatav küsimus (O-000001/2015), mille esitas(id) Pavel Svoboda, Jean-Marie Cavada ja Angel Dzhambazki JURI komisjoni nimel komisjonile: Intellektuaalomandiõiguste jõustamisega tegelev komisjoni eksperdirühm (2014/2972(RSP)) (B8-0102/2015)

Pavel Svoboda esitas küsimuse.

ISTUNGI JUHATAJA: Alexander Graf LAMBSDORFF
asepresident

Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Tadeusz Zwiefka fraktsiooni PPE nimel, Dietmar Köster fraktsiooni S&D nimel, Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel, António Marinho e Pinto fraktsiooni ALDE nimel, Jiří Maštálka fraktsiooni GUE/NGL nimel, Julia Reda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, Sabine Verheyen, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Catherine Stihler, Beatrix von Storch, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Javier Couso Permuy, Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Giorgos Grammatikakis, Pablo Echenique, Rosa Estaràs Ferragut, Victor Negrescu, Therese Comodini Cachia, Milan Zver, Alessia Maria Mosca, Evelyn Regner ja José Blanco López.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Angelika Niebler, Ivan Jakovčić, Notis Marias ja Maria Grapini.

Sõna võttis Elżbieta Bieńkowska.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika