Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2972(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000001/2015

Ingediende teksten :

O-000001/2015 (B8-0102/2015)

Debatten :

PV 09/02/2015 - 12
CRE 09/02/2015 - 12

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Maandag 9 februari 2015 - Straatsburg

12. Deskundigengroep van de Commissie inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000001/2015) van Pavel Svoboda, Jean-Marie Cavada en Angel Dzhambazki, namens de Commissie JURI, aan de Commissie: Deskundigengroep van de Commissie inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (2014/2972(RSP)) (B8-0102/2015)

Pavel Svoboda licht de vraag toe.

VOORZITTER: Alexander Graf LAMBSDORFF
Ondervoorzitter

Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-Fractie, Dietmar Köster, namens de S&D-Fractie, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, António Marinho e Pinto, namens de ALDE-Fractie, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, Julia Reda, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, Sabine Verheyen, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Catherine Stihler, Beatrix von Storch, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Javier Couso Permuy, Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Giorgos Grammatikakis, Pablo Echenique, Rosa Estaràs Ferragut, Victor Negrescu, Therese Comodini Cachia, Milan Zver, Alessia Maria Mosca, Evelyn Regner en José Blanco López.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Angelika Niebler, Ivan Jakovčić, Notis Marias en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid