Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2972(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000001/2015

Teksty złożone :

O-000001/2015 (B8-0102/2015)

Debaty :

PV 09/02/2015 - 12
CRE 09/02/2015 - 12

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Poniedziałek, 9 lutego 2015 r. - Strasburg

12. Grupa ekspertów Komisji ds. egzekwowania praw własności intelektualnej (debata)
CRE

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000001/2015), które skierowali Pavel Svoboda, Jean-Marie Cavada i Angel Dzhambazki, w imieniu komisji JURI, do Komisji: Grupa ekspertów Komisji Europejskiej ds. egzekwowania praw własności intelektualnej (2014/2972(RSP)) (B8-0102/2015)

Pavel Svoboda rozwinął pytanie.

PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Wiceprzewodniczący

Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE, Dietmar Köster w imieniu grupy S&D, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, António Marinho e Pinto w imieniu grupy ALDE, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Julia Reda w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Sabine Verheyen, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Catherine Stihler, Beatrix von Storch, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Javier Couso Permuy, Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Giorgos Grammatikakis, Pablo Echenique, Rosa Estaràs Ferragut, Victor Negrescu, Therese Comodini Cachia, Milan Zver, Alessia Maria Mosca, Evelyn Regner i José Blanco López.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Angelika Niebler, Ivan Jakovčić, Notis Marias i Maria Grapini.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności