Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2972(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000001/2015

Texte depuse :

O-000001/2015 (B8-0102/2015)

Dezbateri :

PV 09/02/2015 - 12
CRE 09/02/2015 - 12

Voturi :

Texte adoptate :


Proces-verbal
Luni, 9 februarie 2015 - Strasbourg

12. Grupul de experți al Comisiei pentru aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală (dezbatere)
CRE

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000001/2015) adresată de Pavel Svoboda, Jean-Marie Cavada și Angel Dzhambazki, în numele Comisiei JURI, Comisiei: Grupul de experți al Comisiei pentru aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală (2014/2972(RSP)) (B8-0102/2015)

Pavel Svoboda a dezvoltat întrebarea.

A PREZIDAT: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vicepreședinte

Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Tadeusz Zwiefka, în numele Grupului PPE, Dietmar Köster, în numele Grupului S&D, Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, António Marinho e Pinto, în numele Grupului ALDE, Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, Julia Reda, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, Sabine Verheyen, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Catherine Stihler, Beatrix von Storch, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Javier Couso Permuy, Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Giorgos Grammatikakis, Pablo Echenique, Rosa Estaràs Ferragut, Victor Negrescu, Therese Comodini Cachia, Milan Zver, Alessia Maria Mosca, Evelyn Regner și José Blanco López.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Angelika Niebler, Ivan Jakovčić, Notis Marias și Maria Grapini.

A intervenit Elżbieta Bieńkowska.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate