Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2972(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000001/2015

Predkladané texty :

O-000001/2015 (B8-0102/2015)

Rozpravy :

PV 09/02/2015 - 12
CRE 09/02/2015 - 12

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Pondelok, 9. februára 2015 - Štrasburg

12. Skupina expertov Komisie pre presadzovanie práv duševného vlastníctva (rozprava)
CRE

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000001/2015) , ktorú položil Pavel Svoboda, Jean-Marie Cavada a Angel Dzhambazki, v mene výboru JURI, pre Komisiu: Expertná skupina Komisie na presadzovanie práv duševného vlastníctva (2014/2972(RSP)) (B8-0102/2015)

Pavel Svoboda rozvinul otázku.

PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda

Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Tadeusz Zwiefka v mene skupiny PPE, Dietmar Köster v mene skupiny S&D, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, António Marinho e Pinto v mene skupiny ALDE, Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL, Julia Reda v mene skupiny Verts/ALE, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Sabine Verheyen, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Catherine Stihler, Beatrix von Storch, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Javier Couso Permuy, Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Giorgos Grammatikakis, Pablo Echenique, Rosa Estaràs Ferragut, Victor Negrescu, Therese Comodini Cachia, Milan Zver, Alessia Maria Mosca, Evelyn Regner a José Blanco López.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Angelika Niebler, Ivan Jakovčić, Notis Marias a Maria Grapini.

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia