Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2972(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000001/2015

Ingivna texter :

O-000001/2015 (B8-0102/2015)

Debatter :

PV 09/02/2015 - 12
CRE 09/02/2015 - 12

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Måndagen den 9 februari 2015 - Strasbourg

12. Kommissionens expertgrupp om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000001/2015) från Pavel Svoboda, Jean-Marie Cavada och Angel Dzhambazki, för utskottet JURI, till kommissionen: Kommissionens expertgrupp om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (2014/2972(RSP)) (B8-0102/2015)

Pavel Svoboda utvecklade frågan.

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman

Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Tadeusz Zwiefka för PPE-gruppen, Dietmar Köster för S&D-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, António Marinho e Pinto för ALDE-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Julia Reda för Verts/ALE-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Sabine Verheyen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Catherine Stihler, Beatrix von Storch, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Javier Couso Permuy, Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Giorgos Grammatikakis, Pablo Echenique, Rosa Estaràs Ferragut, Victor Negrescu, Therese Comodini Cachia, Milan Zver, Alessia Maria Mosca, Evelyn Regner och José Blanco López.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Angelika Niebler, Ivan Jakovčić, Notis Marias och Maria Grapini.

Talare: Elżbieta Bieńkowska.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy