Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2526(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0099/2015

Разисквания :

PV 09/02/2015 - 13
CRE 09/02/2015 - 13

Гласувания :

PV 11/02/2015 - 9.19
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0033

Протокол
Понеделник, 9 февруари 2015 г. - Страсбург

13. Подновяване на мандата на Форума за управление на интернет (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Подновяване на мандата на Форума за управление на интернет (2015/2526(RSP))

Andrus Ansip (заместник-председател на Комисията ) направи изявление.

Изказаха се: Pilar del Castillo Vera, от името на групата PPE, Petra Kammerevert, от името на групата S&D, и Vicky Ford, от името на групата ECR.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Olli REHN
Заместник-председател

Изказаха се: Kaja Kallas, от името на групата ALDE, Michel Reimon, от името на групата Verts/ALE, John Stuart Agnew, от името на групата EFDD, Jean-François Jalkh, независим член на ЕП, Sabine Verheyen, Miroslav Poche, Dita Charanzová, Julia Reda, Mylène Troszczynski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Josef Weidenholzer, Marietje Schaake, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Krisztina Morvai, Gilles Lebreton, Angelika Niebler, Nicola Danti, Massimiliano Salini, José Blanco López, Paul Rübig, Maria Spyraki и Ева Паунова.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Lambert van Nistelrooij, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Bill Etheridge, Michaela Šojdrová, Victor Negrescu, József Nagy, Michał Boni и Krisztina Morvai.

Изказаха се: Andrus Ansip и Krisztina Morvai, относно изказването на последния (председателят припомни действащото законодателство).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Pilar del Castillo Vera, Sabine Verheyen, Jerzy Buzek, Michał Boni и Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, от името на групата PPE, Dan Nica, Petra Kammerevert, Renato Soru, José Blanco López, Nicola Danti и Miroslav Poche, от името на групата S&D, и Kaja Kallas, Dita Charanzová, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička, Marietje Schaake и Филиз Хюсменова, от името на групата ALDE, относно подновяването на мандата на Форума за управление на интернет (2015/2526(RSP)) (B8-0099/2015);

- Michel Reimon и Julia Reda, от името на групата Verts/ALE, и Cornelia Ernst и Curzio Maltese, от името на групата GUE/NGL, относно подновяването на мандата на Форума за управление на интернет (2015/2526(RSP)) (B8-0121/2015);

- Evžen Tošenovský, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel и Marek Józef Gróbarczyk, от името на групата ECR, относно подновяването на мандата на Форума за управление на интернет (2015/2526(RSP)) (B8-0130/2015);

- David Borrelli, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Marco Zullo, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, относно подновяването на мандата на Форума за управление на интернет (2015/2526(RSP)) (B8-0131/2015).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.19 от протокола от 11.2.2015 г.

Правна информация - Политика за поверителност