Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2526(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0099/2015

Rozpravy :

PV 09/02/2015 - 13
CRE 09/02/2015 - 13

Hlasování :

PV 11/02/2015 - 9.19
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0033

Zápis
Pondělí, 9. února 2015 - Štrasburk

13. Prodloužení mandátu Fóra pro správu internetu (rozprava)
CRE

Prohlášení Komise: Prodloužení mandátu Fóra pro správu internetu (2015/2526(RSP))

Andrus Ansip (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupily: Pilar del Castillo Vera za skupinu PPE, Petra Kammerevert za skupinu S&D a Vicky Ford za skupinu ECR.

PŘEDSEDNICTVÍ: Olli REHN
místopředseda

Vystoupili Kaja Kallas za skupinu ALDE, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE, John Stuart Agnew za skupinu EFDD, Jean-François Jalkh – nezařazený poslanec, Sabine Verheyen, Miroslav Poche, Dita Charanzová, Julia Reda, Mylène Troszczynski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Josef Weidenholzer, Marietje Schaake, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Krisztina Morvai, Gilles Lebreton, Angelika Niebler, Nicola Danti, Massimiliano Salini, José Blanco López, Paul Rübig, Maria Spyraki a Eva Paunova.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Lambert van Nistelrooij, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Bill Etheridge, Michaela Šojdrová, Victor Negrescu, József Nagy, Michał Boni a Krisztina Morvai.

Vystoupili: Andrus Ansip a Krisztina Morvai k předchozímu vystoupení (předsedající připomněl platné předpisy).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Pilar del Castillo Vera, Sabine Verheyen, Jerzy Buzek, Michał Boni a Róża Gräfin von Thun und Hohenstein za skupinu PPE, Dan Nica, Petra Kammerevert, Renato Soru, José Blanco López, Nicola Danti a Miroslav Poche za skupinu S&D a Kaja Kallas, Dita Charanzová, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička, Marietje Schaake a Filiz Hyusmenova za skupinu ALDE o prodloužení mandátu Fóra pro správu internetu (2015/2526(RSP)) (B8-0099/2015);

- Michel Reimon a Julia Reda za skupinu Verts/ALE a Cornelia Ernst a Curzio Maltese za skupinu GUE/NGL o prodloužení mandátu Fóra pro správu internetu (2015/2526(RSP)) (B8-0121/2015);

- Evžen Tošenovský, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel a Marek Józef Gróbarczyk za skupinu ECR o prodloužení mandátu Fóra pro správu internetu (2015/2526(RSP)) (B8-0130/2015);

- David Borrelli, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Marco Zullo, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin a Rolandas Paksas za skupinu EFDD o prodloužení mandátu Fóra pro správu internetu (2015/2526(RSP)) (B8-0131/2015).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.19 zápisu ze dne 11.2.2015.

Právní upozornění - Ochrana soukromí