Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2526(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0099/2015

Forhandlinger :

PV 09/02/2015 - 13
CRE 09/02/2015 - 13

Afstemninger :

PV 11/02/2015 - 9.19
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0033

Protokol
Mandag den 9. februar 2015 - Strasbourg

13. Fornyelse af mandatet til Internet Governance Forum (forhandling)
CRE

Redegørelse fra Kommissionen: Fornyelse af mandatet til Internet Governance Forum (2015/2526(RSP))

Andrus Ansip (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Pilar del Castillo Vera for PPE-Gruppen, Petra Kammerevert for S&D-Gruppen og Vicky Ford for ECR-Gruppen.

FORSÆDE: Olli REHN
næstformand

Talere: Kaja Kallas for ALDE-Gruppen, Michel Reimon for Verts/ALE-Gruppen, John Stuart Agnew for EFDD-Gruppen, Jean-François Jalkh, løsgænger, Sabine Verheyen, Miroslav Poche, Dita Charanzová, Julia Reda, Mylène Troszczynski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Josef Weidenholzer, Marietje Schaake, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Krisztina Morvai, Gilles Lebreton, Angelika Niebler, Nicola Danti, Massimiliano Salini, José Blanco López, Paul Rübig, Maria Spyraki og Eva Paunova.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Lambert van Nistelrooij, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Bill Etheridge, Michaela Šojdrová, Victor Negrescu, József Nagy, Michał Boni og Krisztina Morvai.

Talere: Andrus Ansip og Krisztina Morvai om sidstnævntes indlæg (formanden mindede om de gældende regler).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

- Pilar del Castillo Vera, Sabine Verheyen, Jerzy Buzek, Michał Boni og Róża Gräfin von Thun und Hohenstein for PPE-Gruppen, Dan Nica, Petra Kammerevert, Renato Soru, José Blanco López, Nicola Danti og Miroslav Poche for S&D-Gruppen og Kaja Kallas, Dita Charanzová, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička, Marietje Schaake og Filiz Hyusmenova for ALDE-Gruppen om fornyelse af mandatet til Internet Governance Forum (2015/2526(RSP)) (B8-0099/2015);

- Michel Reimon og Julia Reda for Verts/ALE-Gruppen og Cornelia Ernst og Curzio Maltese for GUE/NGL-Gruppen om fornyelse af mandatet til Internet Governance Forum (2015/2526(RSP)) (B8-0121/2015);

- Evžen Tošenovský, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel og Marek Józef Gróbarczyk for ECR-Gruppen om fornyelse af mandatet til Internet Governance Forum (2015/2526(RSP)) (B8-0130/2015);

- David Borrelli, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Marco Zullo, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin og Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen om fornyelse af mandatet til Internet Governance Forum (2015/2526(RSP)) (B8-0131/2015).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.19 i protokollen af 11.2.2015.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik