Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2526(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0099/2015

Keskustelut :

PV 09/02/2015 - 13
CRE 09/02/2015 - 13

Äänestykset :

PV 11/02/2015 - 9.19
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0033

Pöytäkirja
Maanantai 9. helmikuuta 2015 - Strasbourg

13. Internetin hallintofoorumin toimeksiannon uusiminen (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Internetin hallintofoorumin toimeksiannon uusiminen (2015/2526(RSP))

Andrus Ansip (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Pilar del Castillo Vera PPE-ryhmän puolesta, Petra Kammerevert S&D-ryhmän puolesta ja Vicky Ford ECR-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Olli REHN

Puheenvuorot: Kaja Kallas ALDE-ryhmän puolesta, Michel Reimon Verts/ALE-ryhmän puolesta, John Stuart Agnew EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Jean-François Jalkh, Sabine Verheyen, Miroslav Poche, Dita Charanzová, Julia Reda, Mylène Troszczynski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Josef Weidenholzer, Marietje Schaake, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Krisztina Morvai, Gilles Lebreton, Angelika Niebler, Nicola Danti, Massimiliano Salini, José Blanco López, Paul Rübig, Maria Spyraki ja Eva Paunova.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Lambert van Nistelrooij, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Bill Etheridge, Michaela Šojdrová, Victor Negrescu, József Nagy, Michał Boni ja Krisztina Morvai.

Puheenvuorot: Andrus Ansip ja Krisztina Morvai Ansipin puheenvuorosta (puhemies muistutti voimassa olevista määräyksistä).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Pilar del Castillo Vera, Sabine Verheyen, Jerzy Buzek, Michał Boni ja Róża Gräfin von Thun und Hohenstein PPE-ryhmän puolesta, Dan Nica, Petra Kammerevert, Renato Soru, José Blanco López, Nicola Danti ja Miroslav Poche S&D-ryhmän puolesta ja Kaja Kallas, Dita Charanzová, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička, Marietje Schaake ja Filiz Hyusmenova ALDE-ryhmän puolesta Internetin hallintofoorumin toimeksiannon uusimisesta (2015/2526(RSP)) (B8-0099/2015)

- Michel Reimon ja Julia Reda Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Cornelia Ernst ja Curzio Maltese GUE/NGL-ryhmän puolesta Internetin hallintofoorumin toimeksiannon uusimisesta (2015/2526(RSP)) (B8-0121/2015)

- Evžen Tošenovský, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel ja Marek Józef Gróbarczyk ECR-ryhmän puolesta Internetin hallintofoorumin toimeksiannon uusimisesta (2015/2526(RSP)) (B8-0130/2015)

- David Borrelli, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Marco Zullo, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta Internetin hallintofoorumin toimeksiannon uusimisesta (2015/2526(RSP)) (B8-0131/2015).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.2.2015, kohta 9.19.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö