Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2526(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0099/2015

Debatten :

PV 09/02/2015 - 13
CRE 09/02/2015 - 13

Stemmingen :

PV 11/02/2015 - 9.19
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0033

Notulen
Maandag 9 februari 2015 - Straatsburg

13. Verlenging van het mandaat van het Forum voor internetbeheer (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de Commissie: Verlenging van het mandaat van het Forum voor internetbeheer (2015/2526(RSP))

Andrus Ansip (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Pilar del Castillo Vera, namens de PPE-Fractie, Petra Kammerevert, namens de S&D-Fractie, en Vicky Ford, namens de ECR-Fractie.

VOORZITTER: Olli REHN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Kaja Kallas, namens de ALDE-Fractie, Michel Reimon, namens de Verts/ALE-Fractie, John Stuart Agnew, namens de EFDD-Fractie, Jean-François Jalkh, niet-fractiegebonden lid, Sabine Verheyen, Miroslav Poche, Dita Charanzová, Julia Reda, Mylène Troszczynski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Josef Weidenholzer, Marietje Schaake, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Krisztina Morvai, Gilles Lebreton, Angelika Niebler, Nicola Danti, Massimiliano Salini, José Blanco López, Paul Rübig, Maria Spyraki en Eva Paunova.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Lambert van Nistelrooij, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Bill Etheridge, Michaela Šojdrová, Victor Negrescu, József Nagy, Michał Boni en Krisztina Morvai.

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip en Krisztina Morvai, laatstgenoemde over de woorden van voorgaande spreker (de Voorzitter wijst op de vigerende regelgeving in dezen).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Pilar del Castillo Vera, Sabine Verheyen, Jerzy Buzek, Michał Boni en Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, namens de PPE-Fractie, Dan Nica, Petra Kammerevert, Renato Soru, José Blanco López, Nicola Danti en Miroslav Poche, namens de S&D-Fractie, en Kaja Kallas, Dita Charanzová, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička, Marietje Schaake en Filiz Hyusmenova, namens de ALDE-Fractie, over de verlenging van het mandaat van het Forum voor internetbeheer (2015/2526(RSP)) (B8-0099/2015);

- Michel Reimon en Julia Reda, namens de Verts/ALE-Fractie, en Cornelia Ernst en Curzio Maltese, namens de GUE/NGL-Fractie, over de verlenging van het mandaat van het Forum voor internetbeheer (2015/2526(RSP)) (B8-0121/2015);

- Evžen Tošenovský, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel en Marek Józef Gróbarczyk, namens de ECR-Fractie, over de verlenging van het mandaat van het Forum voor internetbeheer (2015/2526(RSP)) (B8-0130/2015);

- David Borrelli, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Marco Zullo, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, over de verlenging van het mandaat van het Forum voor internetbeheer (2015/2526(RSP)) (B8-0131/2015).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.19 van de notulen van 11.2.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid